Skip to content

Klimat & miljö

medvetenhet

Klimato

Tillsammans med Klimato har vårt arbete med hållbarhet verkligen tagit fart. Med hjälp av deras beräkningsverktyg har både vi och våra kunder ökat vår klimatmedvetenhet.

Med ett stort engagemang från våra kunder har vi minskat vårt genomsnittliga koldioxidutsläpp per maträtt med 56% sedan 2019, från 2.8 kg till 1.2 kg. Hos oss kan du äta gott och ha ett gott samvete – här ska det vara skönt att äta grönt!

finansiering

Atmoz Consulting

I samarbete med Atmoz Consulting klimatfinansierar vi på Crème Filmhuset 110% av vår verksamhets klimatpåverkan. Under 2023 klimatfinansierade vi stolt 141 ton CO2e till Bhadla Solar, ett storskaligt solenergiprojekt i Indien.

Klimato-märken på våra rätter

Klimato klimatmärke low

Välj "Låg"-märkta rätter och halvera dagens matrealterad CO2e-utsläpp i Sverige

Klimato klimatmärke medium

"Medium"-märkta rätter har mindre klimatpåverkan än genomsnittet i Sverige

Klimato klimatmärke high

En måltid märkt som "Hög" innebär en större klimatpåverkan än genomsnittet i Sverige