Skip to content

Integritetspolicy och cookies

Crème Filmhuset Bar & Bistro

Integritetspolicy

Denna information uppdaterades senast 20 mars 2024.

I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar, hur vi behandlar dem och hur länge vi lagrar dem.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn, telefonnummer, e-postadress
  • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från webbplatsen eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.
  • Cookies: se vår information om cookies nedan

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker vår webbplats.

Hur vi använder personuppgifterna

Leverans av tjänst
Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster
Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring
Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter
Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på e-postadressen nedan för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter
I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter
Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet
Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på e-postadressen nedan för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter
Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Denna integritetspolicy är baserad på en mall för en enkel integritetspolicy från gdprcontrol.se

Cookies

Denna information uppdaterades senast 17 april 2024.

På denna webbplats använder vi cookies. Detta cookie-uttalande beskriver användningen av cookies på www.cremefilmhuset.se, samt vilka syften vi använder cookies för.

Definitioner:

  • Cookies: en teknologi som gör det möjligt att lagra och läsa information i din webbläsare och som kan användas för många olika ändamål.
  • Förstaparts-cookies är cookies som sätts av och används av denna webbplats,
  • Tredjeparts-cookies är cookies som sätts och används av tredje parter, det vill säga andra webbplatser/tjänster vi använder på denna webbplats. Alla tredjeparts-cookies på denna webbplats är dokumenterade efter namn.

Denna webbplats använder både förstaparts-cookies och tredjeparts-cookies.

Vi använder cookies för följande ändamål:

Funktionscookies
Dessa är nödvändiga cookies som ser till att denna webbplats fungerar som den ska.

Analys och statistik
Detta är cookies som används för trafikmätningar och analys av användningsmönster etc.

Personifiering/anpassning
Cookies som används för att anpassa webbplatsen baserat på vad vi vet om dig. Det kan till exempel vara att vi visar information om produkter/tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig eftersom du har visat intresse för produkten/tjänsten vid tidigare besök på webbplatsen.

Marknadsföring
Detta är cookies som används för att styra vår marknadsföring, till exempel genom att visa annonser på andra webbplatser till dem som har besökt denna webbplats.

Annons
Detta är cookies som används för att visa annonser på denna webbplats.

Översikt över cookies på www.cremefilmhuset.se

Namn: cookieyes-consent
Ändamål: Anpassning
Varaktighet: 1 år
Mottagare/leverantör: CookieYes

Namn: elementor
Ändamål: Funktion
Varaktighet: Utgår ej
Mottagare/leverantör: Elementor/WordPress

Namn: rc::a
Ändamål: Funktion
Varaktighet: Utgår ej
Mottagare/leverantör: Google reCAPTCHA

Namn: rc::c
Ändamål: Funktion
Varaktighet: Utgår efter avslutad session
Mottagare/leverantör: Google reCAPTCHA

Namn: wpEmojiSettingsSupports
Ändamål: Funktion
Varaktighet: Utgår efter avslutad session
Mottagare/leverantör: WordPress

Denna cookie-deklaration är baserad på en mall för cookie-deklaration från gdprcontrol.se